Tổng kết công tác đối ngoại năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Submitted byvhnauy onT6, 10/16/2020 - 08:30

Ngày 14/10, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng phòng Phòng Quan hệ đối ngoại đã tóm tắt kết quả công tác quan hệ đối ngoại trong năm qua. Trường tiếp và làm việc với 47 đoàn khách quốc tế với 270 lượt khách; ký kết thêm 5 bản ghi nhớ hợp tác; tổ chức 4 hội thảo quốc tế, báo cáo chuyên đề, giao lưu văn hóa, học thuật với các đoàn sinh viên từ các trường đại học của các nước; các chương trình trao đổi sinh viên được đẩy mạnh; tiếp nhận 13 dự án với sự tài trợ của tổ chức quốc tế, viện trường nước ngoài; tiếp nhận tài trợ, học bổng từ các đơn vị, đối tác trong và ngoài nước đồng thời cấp 40 chương trình học bổng cho 581 sinh viên (trị giá trên 3 tỷ đồng). Năm học này, trọng tâm trong công tác đối ngoại của nhà trường là “Nâng cao thương hiệu Trường Đại học An Giang trong khu vực và quốc tế thông qua các hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với các viện, trường, tổ chức quốc tế”.
Lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp về nhân sự, cách thức tổ chức các hoạt động và công tác phối hợp giữa các đơn vị, thay đổi tư duy hợp tác trong từng đơn vị, từng cá nhân… góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại của Trường.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng đánh giá cao sự phát triển trong công tác hợp tác quốc tế của nhà trường trong những năm qua đồng thời đề nghị: Cần rà soát, đẩy mạnh hợp tác với đối tác đã ký kết và mở rộng quan hệ với các viện, trường quốc tế; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa và trung tâm trong công tác quan hệ đối ngoại; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị, các cá nhân để nâng cao năng lực nghiên cứu, thu hút các dự án; phân công nhân sự phụ trách công tác đối ngoại tại các đơn vị trong kế hoạch năm học 2020-2021; đẩy mạnh các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, các hoạt động giao lưu để thu hút sinh viên nước ngoài; tăng cường các hoạt động đóng góp của tình nguyện viên nước ngoài dành cho sinh viên.
Cũng tại Hội nghị, Hiệu trưởng đã tặng giấy khen cho tập thể Phòng Quan hệ đối ngoại và Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, cùng 6 cá nhân đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả đối với công tác đối ngoại của Trường.

Thanh Trúc – TV

TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại báo cáo công tác quan hệ đối ngoại trong năm học 2019-2020 và phương hướng công tác đối ngoại trong năm học 2020-2021
TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại báo cáo công tác quan hệ đối ngoại trong năm học 2019-2020 và phương hướng công tác đối ngoại trong năm học 2020-2021

 

ThS Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng Phòng CTSV trình bày tham luận “Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp”
ThS Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng Phòng CTSV trình bày tham luận “Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp”

 

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường trình bày tham luận về đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế
TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường trình bày tham luận về đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế

 

PGS.TS Võ Lâm – Phó Trưởng Phòng QLKH&ĐTSĐH trình bày tham luận về công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học
PGS.TS Võ Lâm – Phó Trưởng Phòng QLKH&ĐTSĐH trình bày tham luận về công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học

 

ThS. Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đóng góp ý kiến
ThS. Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đóng góp ý kiến

 

ThS. Phan Văn Chí – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ đóng góp ý kiến
ThS. Phan Văn Chí – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ đóng góp ý kiến

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng kết luận tại Hội nghị
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng kết luận tại Hội nghị

 

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả công tác đối ngoại của Trường
Hiệu trưởng tặng giấy khen cho tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả công tác đối ngoại của Trường


 

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả công tác đối ngoại của Trường
Hiệu trưởng tặng giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả công tác đối ngoại của Trường