Thông tin về học bổng của Đại học Chang Gung (Đài Loan) học kỳ mùa Thu năm học 2022-2023

Submitted byltquang onT6, 02/11/2022 - 14:56

Phòng Quan hệ đối ngoại xin thông tin về học bổng của Đại học Chang Gung (Đài Loan) dành cho sinh viên quốc tế học kỳ mùa Thu năm học 2022-2023.

Thông tin chi tiết về các học bổng: tại đây

Hướng dẫn đăng ký: tại đây

Hạn chót đăng ký: 31/3/2022

Thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ Tiến sĩ Thomas Lei qua email: kflei@mail.cgu.edu.tw

 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 CGU brochure.pdf