Thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến mùa xuân 2022 - Đại học Chang Gung (Đài Loan)

Submitted byltquang onT6, 12/31/2021 - 15:30

Phòng Quan hệ đối ngoại xin thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến mùa xuân 2022 - Đại học Chang Gung (Đài Loan), nội dung cơ bản như sau:

Thời gian: 21/02/2022 - 24/6/2022

Chi phí tham dự: các khóa học trực tuyến sẽ được miễn phí.

Mỗi khóa học tương đương 1-3 tín chỉ. Học viên tham gia chương trình sẽ được Đại học Chang Gung cấp giấy chứng nhận.

Hạn chót đăng ký tham dự: 20/01/2022

Danh sách các khóa học vui lòng xem tại các tập tin đính kèm hoặc tại đây.

Đăng ký trực tuyến tại đây.

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ email: ccsung@mail.cgu.edu.tw

 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 Virtual Exchange Program for International Students in Spring 2022.xlsx