Thông báo về chương trình học bổng SNU President fellowship (SPF) 2020

Submitted byvhnauy onT3, 02/18/2020 - 09:35

Phòng Quan hệ đối ngoại xin chuyển thông tin về chương trình học bổng SNU President fellowship (SPF) 2020 từ trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc.

Đối tượng nộp hồ sơ xin học bổng phải là giảng viên chưa có bằng Tiến sĩ và phải trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Seoul bắt đầu từ học kỳ mùa thu năm 2020.

Thời hạn nộp hồ sơ Nghiên cứu sinh tại SNU: 09/3 - 26/3/ 2020.

Thời hạn nộp hồ sơ học bổng SPF 2020: 03/7/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 SNU President Fellowship_Fall 2020.pdf
2 SPF Application form_Fall 2020.docx