Thông báo về chương trình học bổng Helmut Schmidt của DAAD

Submitted byvhnauy onT5, 05/14/2020 - 09:30

Kính gửi quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên, 

Phòng Quan hệ đối ngoại kính chuyển thông tin Chương trình học bổng Thạc sĩ về Hành chính công và Quản trị hiệu quả (Chương trình Helmut Schmidt) của DAAD dành cho cán bộ công nhân viên của các trường đại học và sinh viên tốt nghiệp đại học hiện đang công tác trong lĩnh vực hành chính công.

Tổng quan chương trình học: 

- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học chính trị và xã hội, kinh tế, luật và khoa học hành chính từ các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) có thể nộp đơn.

- Thời gian nộp cho tất cả các trường đại học là từ ngày 01/06 đến ngày 31/07/2020.

- Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: bằng tiếng Đức và/hoặc tiếng Anh

Thông tin chi tiết về các ngành học, hồ sơ và học bổng xin vui lòng xem file đính kèm. 

Trân trọng, 

 
 
 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 Helmut_Schmidt-Programm_2021_vn.pdf