Thông báo Khóa tập huấn “Writing Self-Assessment Report (SAR) for Successful AUN-QA Programme Assessment (Version 4.0)”

Submitted byltquang onT6, 08/27/2021 - 08:15

Kính gửi quý Thầy/Cô,

 

Phòng Quan hệ đối ngoại trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô thông tin về Khoá tập huấn “Writing Self-Assessment Report (SAR) for Successful AUN-QA Programme Assessment (Version 4.0)” do AUN-QA và Ông Johnson Ong Chee Bin, Nhà Sáng lập của Education Quality International (EQI) phối hợp tổ chức.

 

Khoá tập huấn được thiết kế để giúp người tham dự viết các báo cáo tự đánh giá cho Đánh giá Chương trình theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dựa trên hướng dẫn phiên bản 4.0.

 

Link đăng ký: https://forms.gle/dSLVtSec6zf8MytK9
Hạn chót đăng ký: trước ngày 12/9/2021

Chi phí tham dự: 

- 1000 USD (cá nhân)

- 500 USD (Nhóm từ 2 đến 4 người)


Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ 04/10/2021 đến 15/10/2021

 

Quý Thầy/Cô vui lòng xem các tập tin đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Nếu quý Thầy/Cô có thắc mắc, vui lòng liên hệ Bà Banjong Ujjin qua email  aun.banjong@gmail.com.

 

Kính chúc quý Thầy/Cô thành công.

 

Trân trọng./.

Phòng Quan hệ đối ngoại

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 1_Invitation Letter “Writing Self-Assessment Report (SAR) for Successful AUN-QA Programme Assessment (Version 4.0)” -4 signed.pdf
2 2_Tentative Programme_SAR Writing Workshop.pdf