Thông báo Khóa học CPG Winter Academy 2021

Submitted byltquang onT5, 11/04/2021 - 10:00
Phòng Quan hệ đối ngoại xin thông tin về Khóa học CPG Winter Academy 2021 từ Trung tâm DAAD-HCMC. Chi tiết về khóa học vui lòng xem tại tập tin đính kèm.
 
Hạn chót đăng ký: 07/11/2021
Chi phí: 180 Euro. 
 
Mọi thắc mắc về khóa học, vui lòng liên hệ TS. Nadine Droenner, (LL.M. Berkeley) qua email: nadine.droenner@cpg-online.de
 
 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 CPG_GPL_Academy_tentative_schedule.pdf
2 CPG_GPL_Flyer.pdf