Thông báo Hội thảo trực tuyến "Teaching and Learning in Challenging Situations: How can we support each other?"

Submitted byvhnauy onT5, 09/10/2020 - 09:20

Phòng Quan hệ đối ngoại xin gửi thông tin về Hội thảo trực tuyến "Teaching and Learning in Challenging Situations: How can we support each other ?". Hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm học tập và giảng dạy từ các chuyên gia của các trường đại học khu vực ASEAN về cách thức hỗ trợ nhau trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Thời gian diễn ra: 10:00 AM - 12:00 PM, (GMT+8), ngày 24/09/2020.

Thông tin chi tiết về Hội thảo và cách thức đăng kí, vui lòng tham khảo file đính kèm.
Đường link đăng ký tham dự Hội thảo:

https://nus-sg.zoom.us/meeting/register/tJEoduqprzkvGtM6Qrjdq9Z8m3F3buNiyTn4 .

 Hội thảo trực tuyến "Teaching and Learning in Challenging Situations