Thông báo Học bổng JDS 2021

Submitted byltquang onT5, 01/13/2022 - 09:23

Phòng Quan hệ đối ngoại trân trọng chuyển thông tin về Học bổng JDS 2021, nội dung cơ bản như sau:

Số lượng học viên: tối đa 45 học viên.

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ (2 năm)

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: ngày 07/02/2022

Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng xem tại: https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html