Thông báo Học bổng Chinh phủ Australia niên khóa 2021

Submitted byvhnauy onT2, 02/10/2020 - 14:12

Phòng Quan hệ Ngoại xin gửi thông báo về Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2021. 

Bậc học: Thạc sĩ

Thời hạn nhận hồ sơ: 01/02/2020 - 30/4/2020

Giá trị học bổng bao gồm:  

- vé máy bay khứ hồi

- trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia

- toàn bộ tiền học phí

- hỗ trợ sinh hoạt phí

- chương trình học chuẩn bị

- bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học

- hỗ trợ học tập bổ sung

- trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung; chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học). 
 

Thông tin chi tiết về hồ sơ, yêu cầu và các ngành học xin vui lòng xem file đính kèm. 

Trân trọng, 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 Thong tin Hoc bong CP Australia 2021 Eng.pdf
2 Thong tin Hoc bong CP Australia 2021 Vie.pdf
3 Thu TB Hoc bong CP Australia 2021.pdf