Thông báo: Chương trình Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowship 2019

Submitted byvhnauy onT4, 11/27/2019 - 15:22

Kính chào quý Thầy, Cô, 


Phòng Quan hệ đối ngoại xin trân trọng chuyển thông tin về Chương trình Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowship 2019.

Đây là chương trình học bổng nghiên cứu Postdoc 2 năm, trong đó 1 năm thực hiện tại Nanyang Technological University Singapore và 1 năm thực hiện tại 1 đối tác của chương trình tại Thụy Điển (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) research partner institution in Sweden).

Các lĩnh vực nghiên cứu:

- Artificial intelligence,
- Machine learning,
- Big data and data analytics,
- Software and security, and
- Mobility and autonomy.  

Thời hạn đăng ký: 31/12/2019. 

Thông tin chi tiết về chương trình, tiêu chuẩn ứng viên và cách thức đăng ký, xin vui lòng truy cập: https://www.ntu.edu.sg/ppf/Pages/home.aspx

Các câu hỏi có liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ: ntuppf@ntu.edu.sg


Phòng Quan hệ đối ngoại

 

Chương trình Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowship2019