Thông báo Chương trình học bổng Toshiba năm 2021

Submitted byvhnauy onT5, 07/29/2021 - 09:18

Phòng Quan hệ đối ngoại xin trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên thông tin về Chương trình học bổng Toshiba năm 2021.

Chương trình học bổng Toshiba năm 2021 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học dành cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý Thầy/Cô có nhu cầu tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng Quan hệ đối ngoại trước ngày 13/8/2021 để Phòng trình lên Ban Giám Hiệu làm công văn đề cử gửi Đại học Quốc gia. Đối với trường hợp của các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia ứng tuyển, vui lòng đăng ký và gửi hồ sơ đến Khoa để được xem xét và tổng hợp cùng với hồ sơ của giảng viên của Khoa.

Thông tin chi tiết về học bổng, quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem tại công văn đính kèm.

Kính chúc quý Thầy/Cô và các bạn thành công.

Trân trọng./.

Phòng Quan hệ đối ngoại

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 1161.DHQG-DN&PTDA.pdf