Thông báo: Chương trình học bổng của Đại học Chang Gung, Đài Loan

Submitted byvhnauy onT6, 07/30/2021 - 08:35

Phòng Quan hệ đối ngoại xin trân trọng thông tin về Chương trình học bổng của Đại học Chang Gung, Đài Loan.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Hạn nộp: đối với Học kỳ mùa Xuân

- Hồ sơ trực tuyến: Từ ngày 01/9/2021 – 13/10/2021;

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Trước ngày 13/10/2021.

Thông tin liên hệ:

Email: cgu_fs@mail.cgu.edu.tw (Bộ phận Tuyển sinh, Phòng Đào tạo)

Đối với hồ sơ học Tiến sĩ, vui lòng liên hệ TS. Thomas Lei (email: kflei@mail.cgu.edu.tw) để được tư vấn và giới thiệu giáo sư hướng dẫn phù hợp.

Xin vui lòng xem tập tin đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết về ngành học, điều kiện nộp hồ sơ, … trong Hướng dẫn nhập học dành cho sinh viên quốc tế, năm học 2021-2022; hoặc truy cập đường link

 

Trân trọng./.

Phòng Quan hệ đối ngoại

 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 2021-2022_Instructions_for_International_Students,_Chang_Gung_University_110學年度外國學生招生簡章_(公告版).pdf