Nhân sự

TS. Nguyễn Hữu Trí

Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT VP: 0296 625 6565 - 1052
Email: nhtri@agu.edu.vn

ThS. Lê Hải Yến (Đang đi học)

Chức vụ: Giảng viên
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: lhyen@agu.edu.vn

ThS. Võ Thị Kim Hoàng

Chức vụ: Giảng viên
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: vtkhoang@agu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Chức vụ: Giảng viên
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: ntpmai@agu.edu.vn

Võ Hồng Na Uy

Chức vụ: Chuyên viên
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: vhnauy@agu.edu.vn

CN. Lý Thái Quang

Chức vụ: Chuyên viên
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: ltquang@agu.edu.vn

CN. Nguyễn Trương Việt Thy

Chức vụ: Chuyên viên (Tập sự)
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: ntvthy@agu.edu.vn

CN. Huỳnh Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên (Tập sự)
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: hmlinh@agu.edu.vn

CN. Võ Minh Trí

Chức vụ: Chuyên viên (Tập sự)
ĐT VP: 0296.6.256.565 - 1711
Email: vmtri@agu.edu.vn