Hội thảo - Hội nghị

Thông báo Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2021 - Đại học Quốc gia Malaysia

Submitted byvhnauy onT6, 06/25/2021 - 15:13
Phòng Quan hệ đối ngoại trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên thông tin về về Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2021 do do Ban Thư ký Chương trình ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) tại Đại học Quốc gia Malaysia tổ chức với chủ đề "Strengthening ASEAN Education Delivery Systems in Challenging Times" dành cho thanh niên từ các nước thành viên ASEAN, nhằm thúc đẩy củng cố hệ thống giáo dục, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới.

Thông báo Hội thảo trực tuyến "Teaching and Learning in Challenging Situations: How can we support each other?"

Submitted byvhnauy onT5, 09/10/2020 - 09:20
Phòng Quan hệ đối ngoại xin gửi thông tin về Hội thảo trực tuyến "Teaching and Learning in Challenging Situations: How can we support each other ?". Hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm học tập và giảng dạy từ các chuyên gia của các trường đại học khu vực ASEAN về cách thức hỗ trợ nhau trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Subscribe to Hội thảo - Hội nghị