Chương trình Trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Hirosaki

Submitted byadmin onT3, 11/06/2018 - 15:21

1.    Thời gian: từ 4/2019 đến 8/2019
2.    Địa điểm: Đại học Hirosaki, Nhật Bản
3.    Sinh viên ĐHAG được miễn học phí đối với chương trình tại Đại học Hirosaki 
4.    Hạn chót nộp hồ sơ: 15/11/2018 (nộp  bản cứng và file mềm)
5.    Các khóa học: https://goo.gl/DwiX2R

Thông tin chi tiết và hồ sơ xin vui lòng xem file đính kèm truy cập đường link: https://goo.gl/aRaLU9

#Lưu ý: Sinh viên được nhận học bổng JASSO chỉ đăng ký được 01 trong 03 khóa học sau tại Đại học Hirosaki: 

1.    Japanese Studies Course: https://goo.gl/F8br61 
2.    Specialized Studies Course: https://goo.gl/fmDaiV 
3.    Japanese Area Studies: https://goo.gl/cg4KMQ 

Thông tin về học bổng Jasso xin vui lòng xem file đính kèm và hoặc truy cập đường link https://goo.gl/46kiuY