Chương trình Cao học quốc tế Okayama - Huế khóa 14 và Học bổng

Submitted byvhnauy onT3, 04/28/2020 - 10:44

Chương trình Cao học quốc tế Okayama-Huế về "Sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường" cho hai chuyên ngành Phát triển nông nghiệp và Quản lý môi trường giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Okayama, Nhật Bản sẽ tổ chức tuyển sinh khóa 14 năm 2020-2023. 

Tổng quan chương trình học: 

- Học toàn thời gian bắt đầu từ tháng 9 hằng năm, trong đó 1,5 năm tại Đại học Huế và 1 năm tại Đại học Okayama

- Bằng Thạc sĩ do Đại học Okayama cấp

- Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: tiếng Anh tại Đại học Huế và Đại học Okayama. 
 

Thông tin chi tiết về chương trình học, hồ sơ, học phí và học bổng xin vui lòng xem file đính kèm. 

Trân trọng, 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 Application form.pdf
2 Application information.pdf
3 HB ThSi Okayama - Hue.pdf
4 TB Tuyen sinh Cao hoc.pdf