Chương trình Call IDC SEA 2022/2023

Submitted byltquang onT5, 09/30/2021 - 16:26

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng Quan hệ đối ngoại trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô thông tin về Chương trình Call IDC SEA 2022/2023.

Chương trình này hướng tới các đối tượng:

- Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Khoa/Bộ Môn

- Ứng viên độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi (có thể chênh lệch khoảng 2 năm)

- Có kỹ năng tiếng Anh tốt, bao gồm cả nói lẫn viết

Hạn chót đăng ký ứng tuyển: 31 tháng 10 năm 2021

Chi tiết về Chương trình, quý Thầy/Cô vui lòng xem tại tập tin đính kèm.

Nếu có thắc mắc về chương trình, quý Thầy/Cô có thể xem tại trang web:  https://www.daad.de/dies hoặc https://www.international-deans-course.org/ 

Hoặc liên hệ B. Yvonne Visarius (visarius@daad.de) hoặc B. Raffaella Lesizza (lesizza@daad.de)

Kính chúc quý Thầy/Cô thành công.

Trân trọng./.

Phòng Quan hệ đối ngoại

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 IDC SEA_2022-23_Announcement.pdf