Tiếp và làm việc với Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ

Submitted byltquang onT6, 09/30/2022 - 08:50

Ngày 27/9/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã có buổi làm việc với Đại học Minnesota Crookston (UMC), Hoa Kỳ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (USSH) để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong đào tạo.

Thông tin chi tiết xem tại đây.