Hội thảo Nâng cao năng lực công bố quốc tế

Submitted byltquang onT5, 05/19/2022 - 11:03

Ngày 10/5, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực công bố quốc tế.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 Peer reviewed articles.pptx